Waar wil ik straks als Kamerlid voor staan?

Ik wil een Kamerlid van, voor en tússen de mensen zijn. Dus vanuit de Kamer maar vooral vanuit het land, wil ik met een luisterend oor, passie en positiviteit, bijdragen aan een overheid die kansen creëert i.p.v. hindernissen opwerpt. 

 

Bouwen aan een kansrijk Nederland waarin wij állemaal, of we nu ouders, singles, ondernemers, ZZP’ers, werkgevers, werknemers, wetenschappers of doeners zijn, zo véel mogelijk kansen krijgen om ons zo vér mogelijk te ontwikkelen. Waar we chagrijn om dat wat niet goed is, energiek en ondernemend omzetten in dat wat wél werkt. Waar we de beste versie van onszelf kúnnen en durven zijn. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling, kracht en veiligheid van onze samenleving als geheel. Nú en voor onze kinderen.  
Hóe we dat gaan doen? Die vraag is door Corona actueler dan ooit: de samenleving zal zich opnieuw moeten gaan zetten. Er is veel onzekerheid. We zoeken met z’n allen naar een nieuwe dynamiek. Ik ga me er voor inzetten dat die nieuwe dynamiek er één is van onderling contact, positiviteit, van kansen creëren én pakken en van vrijheid en verantwoordelijkheid geven.  


Ik wil een Kamerlid van, voor en tússen de mensen zijn.


Bouwen aan een land waar we de beste versie van onszelf 
kúnnen en durven zijn.

Waarom wil ik de Kamer in?

Ik heb van jongs af aan geleerd dat de overheid een beest is dat je moet temmen. Mijn opa had een mooi bedrijf in Brabant en door een onterechte claim van de overheid, raakte hij dat bijna kwijt. De beste man was er kapot van. Dat maakte natuurlijk impact op de kleine jongen die ik toen was. En het leerde me een gezonde dosis wantrouwen te hebben richting de overheid.


Nu ik wat ouder en wijzer ben, heb ik nog altijd dat gezonde wantrouwen. Maar ik zie ook hoe de overheid er juist voor mensen kan zijn. Hoe het kansen kan creëren voor mensen, ondernemers, ideeën. 
Zo heb ik me zelf de afgelopen acht jaar met ziel en zaligheid vanuit de overheid, bij het Ministerie van EZK ingezet voor ondernemers en hun ideeën en oplossingen. Eraan bij te dragen dat er minder zinloze regels zijn en meer slimme financiële regelingen. Ik ging op missies om onze bedrijven, ondernemers en oplossingen wereldwijd te promoten en te ondersteunen. En zag hoe de overheid een springplank en lanceerplatform voor hen kan zijn.

En dan nu de reddingsoperatie die EZK, en de overheid in brede zin voor bedrijven in Nederland op touw heeft gezet. Die enorme steunpakketten die ondernemers ondersteunen en door de crisis heen trekken. Ja, dan ben ik wel onder de indruk. Dan zie je dat die overheid ook hele mooie dingen kan doen. Niet alleen voor zoiets abstracts als de economie, of voor bedrijven, maar voor de ondernemers erachter en de banen en gezinnen die daarvan afhankelijk zijn. 

In ons verkiezingsprogramma hebben we het dan over een ‘kleine maar sterke overheid’. Voor mij is dat een overheid die zich dus niet overal mee bemoeit, maar als ie het doet, het dan goed doet. Die kansen creëert - geen hindernissen opwerpt. En juist daar wil ik me straks in de Kamer ook hard voor inzetten. Voor een kansrijk Nederland.

"De overheid is een beest dat je moet temmen.​​"

“Niet alleen voor zoiets abstracts als de economie, of voor bedrijven, maar voor de ondernemers erachter en de banen en gezinnen die daarvan afhankelijk zijn.” 
“Werken aan een overheid die kansen creëert, geen hindernissen opwerpt.”