Pim van Strien

Ik ben Pim van Strien. Geboren als Brabander, woon ik nu samen met mijn vriendin en onze twee zoontjes in het mooie Haarlem.

Sinds 31 maart 2021 ben ik Tweede Kamerlid namens de VVD en voor de verkiezingen op 22 november 2023 sta ik op plek 34 van de VVD-kandidatenlijst! In de Tweede Kamer houd ik mij met name bezig met Economie, Media en Cultuur.

Ik heb geknokt voor ondernemers, voor de banen en boterhammen van nu en in de toekomst. Voor ons innovatieve verdienvermogen en ons vestigingsklimaat.

Voor een ondernemende culturele sector in het hart van mensen én de samenleving. Voor sterke, vrije en veilige media en een modern omroepbestel. Met een open, positieve en nieuwsgierige houding heb ik politiek gevoerd. Humorvol, verbindend, gedreven.

Met een hoofd vol ideeën, hart vol ambitie en handen die jeuken, wil ik ook komende jaren werken aan die sterk en toekomstbestendige Nederland. En dat kan alleen met jouw steun.

Geef je stem aan Haarlem

Pim van Strien | VVD


De hoofdtaken van een Tweede Kamerlid zijn de regering controleren en wetten maken. Dat doe je bijvoorbeeld door debatten bij te wonen, amendementen en moties in te dienen of schriftelijke vragen te stellen. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren lid en ondervoorzitter geweest van verschillende Tweede Kamer vaste commissies, heb ik werkbezoeken in binnen- en buitenland gebracht en lid geweest van de Kunstcommissie. Binnen de VVD-Tweede Kamerfractie houd ik me sinds 2021 bezig met economie, media en cultuur.

Voor de economie is mijn missie dat we blijven investeren in onze kenniseconomie en innovatieve verdienvermogen. Zodat de oplossingen voor de grote mondiale uitdagingen hier in Nederland worden bedacht en uitgerold. Dat we ons ondernemers- en vestigingsklimaat blijven versterken. Zodat de goede bedrijven van over de hele wereld naar Nederland willen komen en we onze banen en boterhammen van de toekomst zeker stellen;

Voor cultuur is mijn missie dat we doorgaan met het hervormen van de culturele infrastructuur. Zodat cultuur meer in het hart van de samenleving én van de mensen komt. Dat we aandacht hebben voor het grote en vermaarde culturele erfgoed dat we hier in Nederland mogen hebben. Maar óók voor volkscultuur: de cultuur in de regio en de harten van de mensen. Zoals carnaval, bloemencorso’s en schutterijen die zo belangrijk en onmisbaar zijn voor gemeenschappen.

Voor media is mijn missie dat we het Nederlandse medialandschap versterken. Zodat het omroepbestel wordt gemoderniseerd, de kijker centraal staat en we de persvrijheid en persveiligheid garanderen.

Mijn drijfveer: knokken voor ondernemers

Privacy & cookiebeleid | Disclaimer